KimmeyLYU Lv 999经验0% 21所在服排名
KimmeyLYU PLUS排名第21
白2730 金21815 银17204 铜25980
2834总游戏 2788完美数 1坑数 99.60完成率 67729总奖杯
《黑相集》:稀望镇

黑相集 稀望镇

PS5前天 00:10
18.1天总耗时 麻烦21.14%完美
74%
白0 金4 银5 铜16
Cazzarion: Coin Pilot

Cazzarion: Coin Pilot

PS53天前 22:39
5分钟总耗时 极易85.71%完美
100%
白1 金7 银8 铜8
Marvel's Spider-Man 2

漫威蜘蛛侠2

PS54天前 21:33
13天总耗时 麻烦21.35%完美
100%
白1 金2 银18 铜22
Cazzarion: Tank Killer

Cazzarion: Tank Killer

PS56天前 21:37
3.9分钟总耗时 极易80%完美
100%
白1 金7 银8 铜8
Cazzarion: Car Chase

Cazzarion: Car Chase

PS56天前 18:40
3.7分钟总耗时 极易83.33%完美
100%
白1 金7 银8 铜8
Zombie Legion

Zombie Legion

PS510天前 23:31
11分钟总耗时 极易87.5%完美
100%
白1 金8 银11 铜0
Zombie Legion

Zombie Legion

PS410天前 23:18
19.3分钟总耗时 极易90%完美
100%
白1 金8 银11 铜0
Cazzarion: Whack A Zombie

Cazzarion: Whack A Zombie

PS513天前 18:29
2.8分钟总耗时 极易83.33%完美
100%
白1 金7 银8 铜8
Cazzarion: Whack A Zombie

Cazzarion: Whack A Zombie

PS513天前 18:24
4.1分钟总耗时 极易83.33%完美
100%
白1 金7 银8 铜8
Cazzarion: Whack A Zombie

Cazzarion: Whack A Zombie

PS513天前 18:19
3.1分钟总耗时 极易87.5%完美
100%
白1 金7 银8 铜8
Atomic Heart

原子之心

PS406-01 22:40
2天总耗时 困难10.34%完美
73%
白1 金3 银8 铜30
Cazzarion: Rocket Raid

Cazzarion: Rocket Raid

PS505-30 20:09
13.5分钟总耗时 极易83.33%完美
100%
白1 金7 银8 铜8
Tunic

Tunic

PS505-30 19:38
容易46.32%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
Tunic

Tunic

PS405-30 19:35
1.4分钟总耗时 极易67.51%完美
100%
白1 金3 银16 铜17
God of War Ragnarök

战神 诸神黄昏

PS505-28 20:47
1.5年总耗时 普通33.75%完美
100%
白1 金4 银16 铜27
潜水员戴夫

潜水员戴夫

PS505-27 19:00
3.3分钟总耗时 容易43.24%完美
100%
白1 金2 银15 铜26
潜水员戴夫

潜水员戴夫

PS405-27 18:55
1天总耗时 容易54.18%完美
100%
白1 金2 银15 铜26
英雄伝説 黎の軌跡

英雄传说 黎之轨迹 港版  日版  中文  日文 

PS505-27 18:54
1.8天总耗时 容易54.14%完美
100%
白1 金2 银8 铜42
Alien Returns

Alien Returns

PS505-27 18:36
25秒总耗时 极易81.25%完美
100%
白1 金1 银32 铜0
Alien Returns

Alien Returns

PS505-27 18:35
25秒总耗时 极易81.25%完美
100%
白1 金1 银32 铜0
Alien Returns

Alien Returns

PS405-27 18:34
51秒总耗时 极易81.82%完美
100%
白1 金1 银32 铜0
Alien Returns

Alien Returns

PS405-27 18:32
1.5分钟总耗时 极易81.82%完美
100%
白1 金1 银32 铜0
《Assassin's Creed® Chronicles》奖杯

刺客信条 编年史 三部曲

PSV05-25 20:27
2.9个月总耗时 困难13.8%完美
100%
白1 金1 银10 铜43
The Mermaid of Zennor

The Mermaid of Zennor

PS505-25 20:20
57秒总耗时 极易64.71%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
The Mermaid of Zennor

The Mermaid of Zennor

PS505-25 20:18
58秒总耗时 极易68.42%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
The Mermaid of Zennor

The Mermaid of Zennor

PS405-25 20:16
1.1分钟总耗时 极易64.71%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
The Mermaid of Zennor

The Mermaid of Zennor

PS405-25 20:14
2.1分钟总耗时 极易64.71%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Guess the Door

Guess the Door

PS505-24 20:24
1.8分钟总耗时 极易83.33%完美
100%
白1 金0 银0 铜70
Guess the Door

Guess the Door

PS505-24 20:21
2.2分钟总耗时 极易83.33%完美
100%
白1 金0 银0 铜70
Guess the Door

Guess the Door

PS405-24 20:18
12.3分钟总耗时 极易83.33%完美
100%
白1 金0 银0 铜70
T