fish0907 Lv 733经验20% 361所在服排名
fish0907 PLUS排名第361
白567 金3489 银4698 铜10303
612总游戏 533完美数 25坑数 92.12完成率 19057总奖杯
FIGHTING EX LAYER

格斗领域EX

PS45小时前
3.5小时总耗时 麻烦24.22%完美
55%
白0 金3 银7 铜6
圣兽之王

圣兽之王

PS4昨天 18:33
3天总耗时 容易52.64%完美
15%
白0 金0 银0 铜11
HELLDIVERS™

绝地潜兵

PS3PSVPS4昨天 10:05
4.1年总耗时 困难6.61%完美
100%
白1 金5 银19 铜15
绝地潜兵

绝地潜兵

PSVPS44天前 23:21
6.3天总耗时 麻烦16.71%完美
100%
白1 金5 银19 铜15
十三机兵防卫圈

十三机兵防卫圈

PS44天前 13:28
4.7天总耗时 极易74.2%完美
100%
白1 金2 银5 铜48
Brotato

土豆兄弟

PS59天前 12:23
1.2天总耗时 容易48.35%完美
100%
白1 金2 银2 铜54
Brotato

土豆兄弟

PS49天前 10:22
2.9天总耗时 极易61.29%完美
100%
白1 金2 银2 铜54
Shadow Samurai Revenge

Shadow Samurai Revenge

PS512天前 00:12
2.1小时总耗时 极易81.82%完美
100%
白1 金11 银1 铜0
Shadow Samurai Revenge

Shadow Samurai Revenge

PS512天前 00:08
1.1小时总耗时 极易66.67%完美
100%
白1 金11 银1 铜0
Shadow Samurai Revenge

Shadow Samurai Revenge

PS412天前 00:00
1.1天总耗时 极易70%完美
100%
白1 金11 银1 铜0
Shadow Samurai Revenge

Shadow Samurai Revenge

PS413天前 23:55
10.6小时总耗时 极易75%完美
100%
白1 金11 银1 铜0
Mystic Pillars - Remastered

秘境之柱 Remasterd

PS514天前 21:01
3.6小时总耗时 极易69.89%完美
100%
白1 金8 银8 铜2
Contra: Operation Galuga

魂斗罗 加鲁加行动

PS514天前 12:07
8天总耗时 麻烦17.65%完美
100%
白1 金2 银19 铜20
Contra: Operation Galuga

魂斗罗 加鲁加行动

PS414天前 12:05
17.7天总耗时 麻烦25%完美
100%
白1 金2 银19 铜20
PING REDUX

PING REDUX

PS503-20 15:42
3.4小时总耗时 极易70.21%完美
100%
白1 金3 银21 铜5
PING REDUX

PING REDUX

PS403-20 15:37
16.8小时总耗时 极易60.27%完美
100%
白1 金3 银21 铜5
PING REDUX

PING REDUX

PS403-20 15:30
7.8天总耗时 极易62.22%完美
100%
白1 金3 银21 铜5
Tomb Raider: Definitive Edition

古墓丽影 最终版

PS403-20 10:18
5.5年总耗时 困难12.15%完美
26%
白0 金0 银2 铜14
Warface: Breakout

Warface: Breakout

PS403-19 22:42
32秒总耗时 极易82.14%完美
100%
白1 金4 银12 铜22
Warface: Breakout

Warface: Breakout

PS403-19 22:35
5天总耗时 极易87.5%完美
100%
白1 金4 银12 铜22
Haven

避风港

PS503-11 19:39
7.2小时总耗时 普通37.83%完美
100%
白1 金6 银7 铜17
Haven

避风港

PS403-09 20:22
2天总耗时 容易46.68%完美
100%
白1 金6 银7 铜17
Tchia

奇娅

PS503-07 19:13
1.3天总耗时 普通27.03%完美
100%
白1 金7 银10 铜4
Tchia

奇娅

PS403-06 00:48
1.3天总耗时 容易49.13%完美
100%
白1 金7 银10 铜4
Spiritfarer

灵魂渡者 欧版  中文 

PS403-02 01:51
3.5天总耗时 普通33.33%完美
100%
白1 金4 银12 铜22
Spiritfarer

灵魂摆渡者

PS402-27 05:01
4.3天总耗时 普通32.47%完美
100%
白1 金4 银12 铜22
Diablo® II: Resurrected™

暗黑破坏神2 狱火重生

PS402-19 15:17
10个月总耗时 困难12.67%完美
61%
白0 金1 银6 铜23
Diablo® II: Resurrected™

暗黑破坏神2 狱火重生

PS502-19 15:14
10.3个月总耗时 噩梦2.59%完美
70%
白0 金1 银7 铜27
Lake

PS502-13 00:19
4.3小时总耗时 容易60%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Lake

PS402-12 15:55
17.9小时总耗时 极易78.57%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
T