Fever-Sain1981 Lv 648经验18% 102所在服排名
Fever-Sain1981 PLUS排名第102
白409 金2991 银3044 铜6009
437总游戏 394完美数 0坑数 98.65完成率 12453总奖杯
Pacmaga 2

Pacmaga 2

PS509-06 19:14
2.2分钟总耗时 极易84.62%完美
100%
白1 金9 银3 铜10
Pacmaga 2

Pacmaga 2

PS409-06 19:10
1.3分钟总耗时 极易84.78%完美
100%
白1 金9 银3 铜10
Pacmaga

Pacmaga

PS509-06 19:06
1.1分钟总耗时 极易85.37%完美
100%
白1 金9 银3 铜10
Pacmaga

Pacmaga

PS409-06 19:04
2.4分钟总耗时 极易87.18%完美
100%
白1 金9 银3 铜10
戰國無雙5

战国无双5

PS409-03 23:10
1.6个月总耗时 普通30.35%完美
74%
白0 金0 银6 铜40
FINAL FANTASY VI

最终幻想6

PS408-29 00:15
20天总耗时 容易46.32%完美
21%
白0 金0 银2 铜11
Rocketio 3

Rocketio 3

PS408-28 23:15
2.4分钟总耗时 极易86.67%完美
100%
白1 金3 银3 铜46
Kruger 2

Kruger 2

PS508-13 23:17
7.2分钟总耗时 神作100%完美
100%
白1 金8 银8 铜6
Kruger 2

Kruger 2

PS408-13 23:10
10.1分钟总耗时 神作100%完美
100%
白1 金8 银8 铜6
Kruger

Kruger

PS508-13 22:58
3.8分钟总耗时 极易84.78%完美
100%
白1 金10 银4 铜2
Kruger

Kruger

PS408-13 22:53
3.2分钟总耗时 神作92.11%完美
100%
白1 金10 银4 铜2
Cario 2

Cario 2

PS508-13 15:24
2.4分钟总耗时 极易82.14%完美
100%
白1 金0 银0 铜70
Cario 2

Cario 2

PS408-13 15:21
2.4分钟总耗时 极易81.48%完美
100%
白1 金0 银0 铜70
Cario

Cario 日版  英文 

PS508-13 15:14
2.4分钟总耗时 极易90%完美
100%
白1 金0 银0 铜70
Cario

Cario 日版  英文 

PS408-13 15:11
5.7分钟总耗时 极易90%完美
100%
白1 金0 银0 铜70
Rocketio 3

Rocketio 3

PS508-12 14:54
2.1分钟总耗时 极易87.88%完美
100%
白1 金3 银3 铜46
Rocketio 2

Rocketio 2

PS508-12 14:37
2.1分钟总耗时 极易89.66%完美
100%
白1 金3 银3 铜46
Rocketio 2

Rocketio 2

PS408-12 14:35
2.1分钟总耗时 神作90.63%完美
100%
白1 金3 银3 铜46
Rocketio

Rocketio

PS508-12 14:30
2.8分钟总耗时 神作90.24%完美
100%
白1 金3 银3 铜46
Rocketio

Rocketio

PS408-12 14:25
2分钟总耗时 神作90.48%完美
100%
白1 金3 银3 铜46
Pretty Bird 8

Pretty Bird 8

PS508-12 00:10
54秒总耗时 极易88.57%完美
100%
白1 金7 银5 铜18
Pretty Bird 8

Pretty Bird 8

PS408-12 00:08
1.1分钟总耗时 极易89.19%完美
100%
白1 金7 银5 铜18
Pretty Bird 7

Pretty Bird 7

PS508-12 00:06
48秒总耗时 神作100%完美
100%
白1 金7 银5 铜18
Pretty Bird 7

Pretty Bird 7

PS408-12 00:04
51秒总耗时 神作100%完美
100%
白1 金7 银5 铜18
FINAL FANTASY V

最终幻想5

PS408-08 02:55
12.2天总耗时 极易68.42%完美
100%
白1 金4 银12 铜22
Pretty Bird 6

Pretty Bird 6

PS508-05 18:58
46秒总耗时 神作91.67%完美
100%
白1 金7 银5 铜18
Pretty Bird 6

Pretty Bird 6

PS408-05 18:57
1.3分钟总耗时 神作91.3%完美
100%
白1 金7 银5 铜18
Pretty Bird 5

Pretty Bird 5

PS508-04 18:23
1.9分钟总耗时 神作96%完美
100%
白1 金7 银5 铜18
Pretty Bird 5

Pretty Bird 5

PS408-04 18:21
4.4分钟总耗时 神作96.15%完美
100%
白1 金7 银5 铜18
Pretty Bird 4

Pretty Bird 4

PS508-04 18:14
1分钟总耗时 神作96%完美
100%
白1 金7 银5 铜18
T