ASKA780116XBOXLIVE:ASKA1978 Lv 653经验62% 218所在服排名
ASKA780116 排名第218
白422 金3479 银3155 铜3416
476总游戏 463完美数 15坑数 96.57完成率 10472总奖杯
R-TYPE FINAL 2

R-TYPE FINAL 2

PS407-10 08:30
20.6天总耗时
100%
白1 金7 银13 铜29
R-TYPE FINAL 2

异形战机:最终版2

PS407-09 20:16
2.2个月总耗时 麻烦16.67%完美
100%
白1 金7 银13 铜29
Capcom Arcade Stadium

Capcom Arcade Stadium

PS406-05 14:24
5.8天总耗时 噩梦1.16%完美
100%
白0 金0 银0 铜20
R-Type Dimensions

R-Type Dimensions

PS305-03 10:32
9.3小时总耗时 噩梦4.23%完美
100%
白0 金1 银4 铜7
R-Type Dimensions EX

R-Type Dimensions EX

PS405-02 23:11
8小时总耗时 麻烦15.38%完美
100%
白0 金1 银4 铜7
DARIUS COZMIC COLLECTION ARCADE EDITION

DARIUS COZMIC COLLECTION ARCADE EDITION

PS405-01 21:49
9.5小时总耗时 容易42.86%完美
100%
白1 金1 银6 铜52
DARIUS COZMIC COLLECTION CONSUMER EDITION

太空战机合集特别版

PS405-01 11:40
1.7天总耗时 极易80%完美
100%
白1 金2 银3 铜52
DARIUSBURST Chronicle Saviours

DARIUSBURST Chronicle Saviours 日版  日文 

PSVPS404-28 21:28
困难12.9%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
Darius Cozmic Collection Console

太空战斗机:宇宙合集控制台版

PS403-28 22:44
8.8小时总耗时
100%
白1 金2 银3 铜52
Darius Cozmic Collection Arcade

太空战斗机:宇宙合集之街机版

PS403-28 13:44
20.6小时总耗时
100%
白1 金1 银6 铜52
G DARIUS HD

G DARIUS HD

PS403-20 14:43
2.9天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜22
太空戰鬥機G HD

太空戰鬥機G HD

PS403-20 01:50
1.3天总耗时
100%
白1 金5 银8 铜22
DARIUSBURST Chronicle Saviours

DARIUSBURST Chronicle Saviours 美版  英文 

PSVPS403-18 20:29
麻烦17.21%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
太空戰鬥機:奔雷行動 另一個年代記 EX+

太空戰鬥機:奔雷行動 另一個年代記 EX+

PS403-18 00:54
0%
白0 金0 银0 铜0
DARIUSBURST ANOTHER CHRONICLE EX+

DARIUSBURST ANOTHER CHRONICLE EX+

PS403-17 18:19
0%
白0 金0 银0 铜0
A Winter's Daydream

A Winter's Daydream

PS402-26 20:31
6.2分钟总耗时 极易89.75%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
A Winter's Daydream

A Winter's Daydream

PS402-26 20:22
6.1分钟总耗时 极易89.61%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
A Winter's Daydream

A Winter's Daydream 港版  英文 

PS402-26 19:43
13.3分钟总耗时 神作91.72%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
A Winter's Daydream

A Winter's Daydream 港版  英文 

PSV02-26 19:30
1.8小时总耗时 极易87.76%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
A Winter's Daydream

A Winter's Daydream

PSV02-26 19:28
52.7分钟总耗时 极易78.26%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
A Winter's Daydream

A Winter's Daydream

PSV02-26 19:22
2.9天总耗时 极易80.21%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
FoxyLand

FoxyLand

PSV02-26 18:58
12.5小时总耗时 极易85.32%完美
100%
白1 金11 银1 铜2
FoxyLand

FoxyLand

PSV02-26 18:56
11.1小时总耗时 极易82.14%完美
100%
白1 金11 银1 铜2
FoxyLand

FoxyLand

PSV02-26 18:56
11.5小时总耗时 极易76%完美
100%
白1 金11 银1 铜2
FoxyLand

FoxyLand

PSV02-26 18:52
9.8小时总耗时 极易78.21%完美
100%
白1 金11 银1 铜2
小小梦魇2

小小梦魇2

PS402-26 18:12
极易73.62%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
FoxyLand

FoxyLand 港版  英文 

PS402-26 07:25
11.1分钟总耗时 神作91.99%完美
100%
白1 金11 银1 铜2
FoxyLand

FoxyLand

PS402-26 07:25
14分钟总耗时 神作90.61%完美
100%
白1 金11 银1 铜2
FoxyLand

FoxyLand

PS402-26 07:25
15.8分钟总耗时 神作90.76%完美
100%
白1 金11 银1 铜2
Duck Souls+

Duck Souls+

PS402-26 07:25
28.1分钟总耗时 极易83.58%完美
100%
白1 金9 银4 铜8
T