Farming Simulator 19

PS4《模拟农场19》中文奖杯列表

白1 金6 银11 铜6 总24 点数1260 3038人玩过 麻烦  24.82%完美

player1830095005

完成度 24/24
5月22日首个杯 5月23日最后杯 1.3天总耗时

Farming Simulator 19

白1 金6 银11 铜6 总24

#1 坚持到底 26 Tips

收集所有的奖杯
05-23
17:07
0.40% 极为珍贵

#2 长时间游戏 (长时间游玩) 5 Tips

在单个存档中游戏时间达 10 小时
在一个存档位内总共游玩10小时。
05-22
23:41
20.60% 珍贵

#3 获利的劳工 3 Tips

银行账户有 1 千万的存款
05-22
08:47
17.80% 珍贵

#4 一件好事 1 Tips

完成 1 个任务
05-22
12:46
19.30% 珍贵

#5 及时帮忙

完成 50 个任务
05-23
08:30
1.80% 极为珍贵

#6 传说般的助手 14 Tips

完成 100 个任务
05-23
14:51
1.00% 极为珍贵

#7 后院园丁 2 Tips

耕耘 1 公顷
05-22
16:00
25.50% 珍贵

#8 从小事开始

播种 1 公顷
05-22
16:04
28.50% 珍贵

#9 高兴的作物 1 Tips

施肥 1 公顷
05-22
16:04
23.00% 珍贵

#10 种瓜得瓜 1 Tips

收割 1 公顷
05-22
17:01
31.50% 珍贵

#11 狂热的农夫

耕种 10 公顷
05-22
22:46
12.40% 非常珍贵

#12 作物丰收

播种 10 公顷
05-22
22:35
15.10% 珍贵

#13 快乐的作物

施肥 10 公顷
05-22
22:35
14.50% 非常珍贵

#14 丰收

收割 10 公顷
05-22
22:58
16.50% 珍贵

#15 耕作首长

耕种 100 公顷
05-23
16:13
3.20% 极为珍贵

#16 播种狂魔

播种 100 公顷
05-23
15:59
4.70% 极为珍贵

#17 狂喜的作物 1 Tips

施肥 100 公顷
05-23
16:24
5.90% 非常珍贵

#18 大丰收 10 Tips

收割 100 公顷
05-23
17:07
5.10% 非常珍贵

#19 就知道这样! 1 Tips

砍伐 1 棵树
05-22
13:59
25.10% 珍贵

#20 更多木材! 2 Tips

砍伐 25 棵树
05-22
14:07
7.80% 非常珍贵

#21 牛奶巨头 (牛奶大亨) 8 Tips

饲养 20 头奶牛
繁殖20头牛
05-22
14:26
1.60% 极为珍贵

#22 羊毛司令 (羊毛司令) 2 Tips

饲养 30 头绵羊
繁殖30只羊
05-22
12:14
1.20% 极为珍贵

#23 粉红成长者 (粉红成长者) 2 Tips

饲养 50 头生猪
繁殖50头猪
05-22
11:16
2.60% 极为珍贵

#24 鸡蛋大王 (鸡蛋大王) 1 Tips

饲养 100 只鸡
繁殖100只鸡
05-22
11:17
3.00% 极为珍贵
关联游戏
查看全部相关讨论
查看全部相关游列
查看全部最近玩过的
T