justinbai_333 Lv 697经验73% 11所在服排名
justinbai_333 PLUS排名第11
白517 金4797 银2107 铜2320
529总游戏 515完美数 1坑数 98.50完成率 9741总奖杯
DIRT5™

尘埃5

PS55天前 22:52
地狱0.86%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
女神異聞錄5 亂戰:魅影攻手

女神异闻录5 乱战 魅影攻手 港版  中文 

PS45天前 21:09
9.9天总耗时 容易41.14%完美
16%
白0 金0 银0 铜11
瑞奇与叮当 时空跳转

瑞奇与叮当 时空跳转

PS515天前 11:40
9.9天总耗时 极易73.8%完美
100%
白1 金3 银7 铜36
我的好友小猪佩奇

我的好友小猪佩奇

PS42021-12-27 22:12
1.1小时总耗时 极易88.57%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
暗影火炬城

暗影火炬城

PS52021-12-27 11:41
26.9天总耗时 容易52.22%完美
100%
白1 金2 银17 铜24
超级机器人大战30

超级机器人大战30

PS42021-12-27 11:39
17天总耗时 普通38.18%完美
100%
白1 金4 银13 铜20
バルーンボーイ

バルーンボーイ

PS42021-12-25 12:53
9.1分钟总耗时 神作91.07%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Tamiku

Tamiku

PS42021-12-25 12:42
9.8分钟总耗时 神作91.62%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Tamiku

Tamiku

PS42021-12-25 12:32
8.3分钟总耗时 神作91.07%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Tamiku

Tamiku

PS42021-12-25 12:22
12.6分钟总耗时 神作91.67%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Robozarro

Robozarro

PS42021-12-25 03:44
14.5分钟总耗时 神作90.79%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Robozarro

Robozarro

PS42021-12-25 02:45
14.6分钟总耗时 极易87.5%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Robozarro

Robozarro

PS42021-12-25 02:28
14.2分钟总耗时 极易88.06%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Robozarro

Robozarro

PS42021-12-25 02:11
18.2分钟总耗时 极易86.57%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Red Death

Red Death

PS42021-12-24 19:24
10.1分钟总耗时 极易87.5%完美
100%
白1 金8 银10 铜0
Red Death

Red Death 港版  英文 

PS42021-12-24 19:12
10.2分钟总耗时 神作91.04%完美
100%
白1 金8 银10 铜0
Red Death

Red Death

PS42021-12-24 19:00
10.4分钟总耗时 神作90.06%完美
100%
白1 金8 银10 铜0
Red Death

Red Death

PS42021-12-24 18:48
9.5分钟总耗时 极易85.23%完美
100%
白1 金8 银10 铜0
Pity Pit

Pity Pit

PS42021-12-24 01:31
8分钟总耗时 神作92.25%完美
100%
白1 金8 银10 铜0
Pity Pit

Pity Pit

PS42021-12-24 01:21
7.4分钟总耗时 神作90.53%完美
100%
白1 金8 银10 铜0
Pity Pit

Pity Pit

PS42021-12-24 01:13
8分钟总耗时 极易88.67%完美
100%
白1 金8 银10 铜0
Pity Pit

Pity Pit

PS42021-12-24 01:04
8.9分钟总耗时 极易89.29%完美
100%
白1 金8 银10 铜0
Null Drifter

Null Drifter

PS42021-12-23 21:47
19.9分钟总耗时 极易89.31%完美
100%
白1 金10 银3 铜4
Null Drifter

Null Drifter

PS42021-12-23 21:46
20.9分钟总耗时 极易87.05%完美
100%
白1 金10 银3 铜4
Null Drifter

Null Drifter

PS42021-12-23 19:52
20.1分钟总耗时 极易87.32%完美
100%
白1 金10 银3 铜4
Null Drifter

Null Drifter

PS42021-12-23 19:31
18.5分钟总耗时 神作91.97%完美
100%
白1 金10 银3 铜4
Iro Hero

Iro Hero

PS42021-12-23 19:04
8.9分钟总耗时 极易89.76%完美
100%
白1 金9 银7 铜1
Iro Hero

Iro Hero

PS42021-12-23 18:52
10.2分钟总耗时 极易89.64%完美
100%
白1 金9 银7 铜1
Iro Hero

Iro Hero

PS42021-12-23 18:39
10.1分钟总耗时 极易88.56%完美
100%
白1 金9 银7 铜1
Iro Hero

Iro Hero

PS42021-12-23 18:27
7.8分钟总耗时 神作91.89%完美
100%
白1 金9 银7 铜1
T